slider kép

Havi szakkör

  program időtart résztv száma alkalom alk/óra Program kezdési ideje Foglalkozás napja/ideje
Klubfoglalkozás óra   havi heti      
Kézműves szakkör 24 10 1   2 2019.03.02-2019.08.hó 2019.03.02. 18.00
Fotó-film-vizuális kultúra 24 10  1   2 2018.07.01-2019.06 hó 2. kedd 17 óra
Számítástechnika 24 10  1   2 2019.02.13-2020.01.hó 2.szerda 18 óra
Tradicionális íjászat 24 10  1   2 2018.05.01-2019.04.hó 2.szombat 14 óra
Nagyinet-számítástechnika 24 10  1   2 2019.02.27-2020.01.hó 3.szerda 18 óra

Tradicionális Íjászat

A foglalkozások általános célja
A résztvevőket megismertetni őseink múltjával, életmódjával, ősi fegyverünkkel, annak használatával. A tradicionális íjászat-foglalkozásokon megismertetni a nomád íj szakszerű használatát, a különféle lövési módokat a mai kor kihívásainak megfelelő használatát. A foglalkozásokon a résztvevők az új ismeret elsajátításával számos új ismeretre tehetnek szert, szabadidejüket hasznos sportolással tölthetik el, a koncentráció képességüket növelhetik illetve egy új közösség "szabályrendszerének" megismerésével, az együttműködés formáit is gyakorolhatják.


Fotó-film-vizuális kultúra

A foglalkozások általános célja:
Mai világunkban szinte mindenki fényképe, fotózik. Az idősebb korosztály számára a fényképkészítés eléggé behatárolt módon volt hozzáférhető, viszont mára már mindenki használ valamiféle fotózásra alkalmas eszközt, mobiltelefonokat, egyszerűbb kompakt fényképezőket. A Fotózás a mai korban mondhatni divattá vált, nemcsak a fiatalabb korosztály számára, láthatjuk-tapasztalhatjuk a számtalan internetes hír-, és közösségi oldalak látogatásával. Egy jól elkészített fotó mindig felkelti az emberek figyelmét, bármilyen tartalommal is rendelkezik. A foglalkozásaink célja, hogy a résztvevők megismerkedhessenek nemcsak a tömegképek "gyártásával", hanem egy kis ízelítőt kaphassanak a magasabb minőséget képviselő fotó készítés ismeretével.

Kézműves

A foglalkozások általános célja:
A foglalkozásokon résztvevők megtanulhatják, hogy mennyi mindenre használhatják a képzelőerőjüket és a kézügyességüket. A saját kezűleg készített, egyszerűen megalkotott tárgyakkal másoknak vagy önmaguknak szerzett öröm megismerését. A tanfolyam az önálló alkotás lehetőségét kínálja a résztvevőknek, ahol leginkább a nagy ünnepekre és kisebb alkalmakra készült díszítő elemek elkészítésének módszereit, anyaghasználatát sajátítják el.

A foglalkozás célja a kreativitás, képzelőerő, kézügyesség fejlesztése és a a közös munka szeretetének megismerése. Az elkészített díszekkel a háznál lévő tárgyakból képesek lesznek új köntösbe öltöztetni lakó otthonukat!


Számítástechnika

A foglalkozások általános célja:
A program alapvető célja a digitális írástudás elsajátítása. Ennek során elérendő cél, hogy a képzésben résztvevők megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni a számítógépet, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez.

A cél eléréséhez - a résztvevők eltérő előképzettségének, képességeinek, tanulási lehetőségeinek figyelembe vételével - a program biztosítsa az ismeretek egymástól független, modulszerű elsajátítását és a kimenetekben meghatározott minősítések megszerzését.

Megszerezhető kompetenciák:
- A számítógép-használathoz szükséges elméleti és gyakorlati alapok elsajátítása, amelynek segítségével (a gyakorlati tudás megszerzése után) képesek lesznek a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony üzemeltetésére.
- Az interneten való tájékozódásra (böngészésre) és a levelezési technikák birtokában képesek lesznek gyors és hatékony információkeresésre, ill. elektronikus kapcsolattartásra.
- A számítógépes szövegszerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában levelek ill, egyéb dokumentumok létrehozására és szerkesztésére, és a számítógép szövegszerkesztő funkcióinak hatékony alkalmazására lesznek képesek.


Nagyinet-Számítástechnika:

A foglalkozások általános célja:
A tanfolyam alapvető célja a digitális írástudás elsajátítása. Ennek során elérendő cél, hogy a képzésben résztvevők megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni a számítógépet, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez.

A cél eléréséhez - a résztvevők eltérő előképzettségének, képességeinek, tanulási lehetőségeinek figyelembe vételével - a program biztosítsa az ismeretek egymástól független, modulszerű elsajátítását és a kimenetekben meghatározott minősítések megszerzését.

A számítógép-használathoz szükséges elméleti és gyakorlati alapok elsajátítása, amelynek segítségével (a gyakorlati tudás megszerzése után) képesek lesznek a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony üzemeltetésére.

Az interneten való tájékozódásra (böngészésre) és a levelezési technikák birtokában képesek lesznek gyors és hatékony információkeresésre, ill. elektronikus kapcsolattartásra.

X