slider kép

Még 1 esély

A kedvezményezett neve: BERZENCEI ZRÍNYI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

A projekt címe: Még 1 esély!
A szerződött támogatás összege: 58 315 468Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.29.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00024

A projekt tartalmának bemutatása

Berzencén élő, a köznevelésben részt nem vevő, és a formális felnőttképzés számára nehezen elérhető hátrányos helyzetű lakosság támogató kiegészítő kulturális nevelése, alapkészségeik és kompetenciáik fejlesztése a nem-formális és informális pedagógia eszközével. A társadalmi háló és kohézió, valamint a lakosság pozitív életszemléletének megerősítése, a település lakosságmegtartó erejének növelése, és kulturális intézményünk szolgáltatási programkínálatának növelése. A társadalmi háló és kohézió, valamint a lakosság pozitív életszemléletének megerősítése, a település lakosságmegtartó erejének növelése, és kulturális intézményünk szolgáltatási programkínálatának növelése.A fejlesztés konkrét célja az intézményoktatási, fejlesztési szerepének megerősítése az egész életen át tartó tanulás segítő informális és nem formális programokon keresztül. Közvetlen cél a lakosság bevonása azokba a tanulási alkalmakba, melyek speciálisan intézményünkben érhetők el. Közvetlen cél a programok által biztosított és elsajátítható ismeretek és tevékenységek beépítése az érintettek értékrendjébe. Jelen pályázat során megvalósuló fejlesztések a stratégiában megfogalmazott célokat is szolgálják oly mód

on, hogy olyan tevékenységek megrendezésére kerül sor, mely a bevont célcsoport fejlesztése mellett, tágabb értelmében az intézmény közművelődési céljait is szolgálják. A projekt keretében tervezett programok (informális és nem formális) hozzájárulnak intézményünk szolgáltatási színvonalának növeléséhez. A projekt továbbá hozzájárul bevont célcsoport az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciáik elsajátíttatásához és fejlesztéséhez. Intézményünk korábban is rendkívül jó kapcsolatot alakított ki helyi civil szervezetekkel, oktatási, munkaügyi, szociális intézményekkel, amelynek szélesítését és elmélyítését ugyancsak elősegíti a projekt megvalósulását.

Azokat az ismereteket kívánjuk a célcsoportnak biztosítani, amelyeket az intézményes oktatás keretei között nem sikerült elsajátítani, azonban szükségesek mind a munka világában mind pedig az aktív társadalmi létben.

Az iskolában megszerzett tudáselemek a gyors tempóban fejlődő és átalakuló világban hamar elavulttá válnak, így folyamatos készség és képesség fejlesztésre kényszerülünk. Ma már nem elegendő, hogy csak az iskolai oktatás keretében megszerzett tudásra hagyatkozunk, az ott megszerzett ismeretek nem tartanak ki egy életen át.

X