slider kép

Pályázatok

A Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház pályázatot nyert, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása EFOP-3.7.3-16 pályázati felhívására.

A Pályázat kiírója az intézmény által benyújtott - Még 1 esély! - elnevezésű pályázatában megfogalmazott célok megvalósítására 58. 315.468 Ft-ot biztosít.


A Projekt időtartama: 2018.05.01-2021.04.30.

A program célja:
A kulturális intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése.


A projekt hozzájárul a célcsoport az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciáik elsajátíttatásához és fejlesztéséhez.


Elérni kívánt eredmények:
- alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális pedagógia eszközével.
- a formális oktatásból kimaradtak fejlesztése, visszavezetése.
- kultúra révén biztosítani olyan készségeket, melyek hasznosíthatóak a munkaerőpiacon,
segítik a közéletbe való visszatérést.
- innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára.
- motiváció erősítése a egyén önművelődésére, önálló tanulásának támogatása.
- korszerű informatikai ismeretek fejlesztése, hogy a célcsoport önállóan el tudja érni a tanulást segítő e-kulturális tartalmakat.
- állampolgári kompetenciák fejlesztése.
- a funkcionális analfabetizmus visszaszorítása

A programokon való részvétel díjtalan!

A program megvalósítását intézményünk az alábbi foglalkozásokon keresztül biztosítja:

 

Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház
EFOP-3.7.3-16-2017-00024 "Még 1 esély" c. projekt dokumentuma.
A pályázat céljainak megvalósítása az Európai Unió,
Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatásával valósul meg.Még 1 Esély

Csoóri Sándor

X